Aktualności

„Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz ścieżka wsparcia dla osób zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz ścieżka wsparcia dla osób zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy” – Olsztyn i subregion olsztyński.

III etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą biznesowym 16 i 17 sierpień 2018r.

Loga unii europejskiej

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”( tj. osób, które pozytywnie przeszły I etap rekrutacji – spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem).

Proszę o dokładne sprawdzenie swojego numeru ewidencyjnego otrzymanego podczas składania dokumentów rekrutacyjnych, a następnie odszukanie wskazanego numeru na Harmonogramie spotkań.  Nieobecność we wskazanym terminie o wyznaczonej godzinie zdyskwalifikuje z dalszego udziału w projekcie.

Miejsce spotkania: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” przy ul. Józefa Piłsudskiego 11A  w Pasłęku.

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem 10 sierpień 2018r.

Loga unii europejskiej

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Szkolenia dla grupy VII w ramach projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”

Loga unii europejskiej

Rozpoczynamy już 20 sierpnia 2018r. o godzinie 9.00 w Hotelu SOWA w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 49 (na przeciwko dworca PKS)

Spotkanie informacyjne – „Wsparcie unijne na założenie firmy”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla osób poszukujących wsparcia na założenie działalności gospodarczej pt. „Wsparcie unijne na założenie firmy”.

W spotkaniu udział wziąć mogą wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem wsparcia unijnego na założenie własnej firmy. Podczas spotkania przedstawione zostaną warunki i zasady udzielania różnych form wsparcia – dotacji i pożyczek – na zakładanie działalności gospodarczej.