Zestawienia znaków z logo Unia Europejska

Informacja dla przedsiębiorców korzystających z refundacji kosztów usługi szkoleniowej lub doradczej

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” informuje, że w ramach subregionu olsztyńskiego* od 01 grudnia 2017r. w pierwszej kolejności do skorzystania z refundacji do 70 000,00 złotych będą kwalifikowani przedsiębiorcy, którzy na usługę rozwojową (szkolenie, doradztwo i inne) skierują swoich pracowników w wieku 50 lat i więcej.

Proces blokowania karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, administrator Bazy Usług Rozwojowych (BUR), jest odpowiedzialna za jakość publikowanych w niej usług. Dlatego przypominamy o konieczności wypełniania formularza karty usługi zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 Regulaminu BUR (Karta Usługi).

Kongres Przyszłości

16 listopada 2017r. w Olsztynie odbył się w Olsztynie I Warmińsko-Mazurski Kongres Przyszłości 2017. To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło przedsiębiorców z naszego regionu oraz najlepszych trenerów mentalnych z całej Polski.

Konferencja inaugurująca Europejskie Dni Pracodawcy 2017r.

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” na zaproszenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie uczestniczyło 15 listopada 2017r. w konferencji inaugurującej Europejskie Dni Pracodawcy 2017r. odbywającej się pod hasłem „Porozmawiajmy o umiejętnościach, odkryjmy wszystkie talenty”.