Zestawienia znaków z logo Unia Europejska z Europejskim Funduszem Społecznym

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem 18 kwiecień 2018r

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Podpisanie umów z I grupą w ramach projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”

Do dnia 20.04.2018r. należy przedstawić oświadczenie o preferowanej przez Uczestnika projektu formie zabezpieczenia wraz z niezbędnymi załącznikami przypisanymi do określonej formy zabezpieczenia.

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą biznesowym 18 kwiecień 2018r

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniu 18.04.2018r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym.

Lista została podzielona na listę KOBIET oraz MĘŻCZYZN.

II etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem 17 kwiecień 2018r

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

III etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą biznesowym 20 kwietnia 2018r.

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”( tj. osób, które pozytywnie przeszły I etap rekrutacji – spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem).