Masz pomysł – masz firmę IV

Dokumenty do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin projektu

W związku z dodaniem w §10 – Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja) punktów:

10. Uczestnicy projektu rozliczają wydatki ponoszone w ramach dotacji w kwotach netto, w przypadku zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT.

11. Uczestnicy projektu rozliczają wydatki ponoszone w ramach dotacji w kwotach brutto, w przypadku Przedsiębiorców niezarejestrowanych, jako czynny podatnik  VAT.

 oraz w §16 – Obowiązki, monitoring i kontrola punktu:

3.W przypadku, kiedy Przedsiębiorca rozliczył dotację w kwotach brutto, czyli nie był w momencie rozpoczynania działalności płatnikiem podatku Vat, a zarejestrował się jako płatnik podatku VAT w okresie monitorowania działalności (tj. 12-mcy od dnia podpisania umowy na wsparcie finansowe), zobowiązany będzie do przedstawienia Beneficjentowi Zaświadczenia z Izby Skarbowej o nieodzyskaniu VAT.

zamieszczamy aktualny Regulamin Rekrutacji i Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości, który obowiązuje od dnia 13-04-2018r.

Dokumenty do konkursu na dotację i wsparcie pomostowe

Podpisanie umowy