Gdzie szukać wsparcia z Funduszy Europejskich na założenie działalności gospodarczej?

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: Gdzie szukać wsparcia z Funduszy Europejskich na założenie działalności gospodarczej?

Na spotkanie zapraszamy osoby chcące założyć i rozwinąć swoją firmę.

Termin i miejsce: 30 października 2017r. w godzinach 10:00 – 12:45
Miejsce: Hotel Młyn ul. Kościuszki 132, 82-300 Elbląg

Więcej informacji:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu: tel. 55 620 09 13/14/16 email: lpielblag@warmia.mazury.pl

Warunki uczestnictwa:

  • przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy lpielblag@warmia.mazury.pl do  26 października 2017 r. do godz. 14:00,
  • potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Ramowy program spotkania

Godziny

Zakres ramowy spotkania

10:00 – 10:15

Rejestracja uczestników spotkania.

10:15 – 10:30

Przywitanie uczestników. Wprowadzenie w tematykę spotkania.
Przedstawienie oferty Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

10:30 – 11:10

Mikropożyczki na start- najlepsza oferta pożyczkowa dla otwierających działalność oraz inne instrumenty wspierające działalność w początkowej fazie rozowju ( SCREP)

11:10 – 11:30

Start – upy w Elblągu, Elbląski Park Technologiczny

11:30 – 11:45

Przerwa kawowa.

11:45 – 12:30

Rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej – Urząd Skarbowy w Elblągu

12:30 – 12:45

Pytania, dyskusja, podsumowanie i zakończenie spotkania

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne