III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą biznesowym 05 marzec 2018r.

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniu 01.03.2018r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym.

Listy zostały podzielone na listę KOBIET oraz MĘŻCZYZN.

W celu odnalezienia się na liście, proszę o posługiwanie się numerem ewidencyjnym, który został przydzielony w dniu składania formularza rekrutacyjnego.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z dnia 01.02.2018r. ETAP III to wyłonienie listy osób zakwalifikowanych:

– lista osób zakwalifikowanych – osoby mające punktację min 70% (28 pkt i wyżej),

– lista osób rezerwowych – osoby mające punktację 60-69% ( 24-27  pkt),

– lista osób odrzuconych przez komisję rekrutacyjną – osoby mające punktację poniżej 60% ( 23 pkt).

LISTA RANKINGOWA OSÓB  PO ZAKOŃCZENIU ETAPU II REKRUTACJI – SPOTKANIE Z DORADCĄ BIZNESOWYM  W RAMACH PROJEKTU                 “MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV” – KOBIETY

NUMER EWIDENCYJNY

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

% UZYSKANYCH PUNKTÓW

9/K/P/10.3

39

98%

10/K/P/10.3

38

95%

7/K/P/10.3

37

93%

11/K/P/10.3

32

80%

LISTA RANKINGOWA OSÓB  PO ZAKOŃCZENIU ETAPU II REKRUTACJI – SPOTKANIE Z DORADCĄ BIZNESOWYM  W RAMACH PROJEKTU              “MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV” – MĘŻCZYŹNI

NUMER EWIDENCYJNY

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

% UZYSKANYCH PUNKTÓW

8/M/P/10.3

34

85%

7/M/P/10.3

32

80%

9/M/P/10.3

32

80%

5/M/P/10.3

28

70%

LISTA RANKINGOWA OSÓB  PO ZAKOŃCZENIU ETAPU II REKRUTACJI- SPOTKANIE Z DORADCĄ BIZNESOWYM  W RAMACH PROJEKTU –OSOBY NIEZAKWALIFIKOWANE  “MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV” – MĘŻCZYŹNI

NUMER EWIDENCYJNY

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

% UZYSKANYCH PUNKTÓW

10/M/P/10.3

22

55%

Loga unii europejskiej
Skip to content