Zespół

Barbara Bąkowska
Prezes Stowarzyszenia „SCREP” / Dyrektor FRP
55 248 10 91 wew. 202 

Dział Księgowy

Iwona Huszcza
Główny Księgowy
55 248 10 91 wew. 203

Zofia Huszcza
Z-ca Głównego Księgowego
55 248 10 91 wew. 208

Emilia Bednarczyk
Asystent Głównego Księgowego
55 248 10 91 wew. 217

Elżbieta Czerwińska
Specjalista kadrowo-płacowy
55 248 10 91 wew. 209

Fundusz Pożyczkowy – pożyczki na rozpoczęcie działalności i rozwój MŚP

Barbara Gałązka
Z-ca Dyrektora FRP
55 248 10 91 wew. 216
tel. kom. 723 606 010

Sylwia Glinka
Rozliczenia pożyczek, monitoring, windykacja 
55 248 10 91 wew. 204
tel. kom. 885 051 505

Joanna Bujnicka
Ocena wniosków, raporty
55 248 10 91 wew. 214
tel. kom. 661 708 007

Katarzyna Kaniowska
Konsultant MŚP
55 248 10 91 wew. 222
tel. kom. 727 022 581

Dotacje na rozpoczęcie działalności

Anna Urszula Hulanicka
Kierownik projektu
55 248 10 91 wew. 215
tel. kom.  697 067 975

Alicja Tanona
Specjalista ds. projektu
55 248 10 91 wew. 221
tel. kom. 722 227  002

Alicja Linczewska
Asystent kierownika projektu
55 248 10 91 wew. 215
tel. kom. 722 227  002

Anna Bukowska
Zastępca kierownika projektu
55 248 10 91 wew. 221
tel. kom.  727 022 582

Refundacja kosztów szkoleń i doradztwa – Baza Usług Rozwojowych

Kaja Rakowska
Rozliczenia w ramach umów BUR
55 248 10 91 wew. 206

Justyna Moraczewska
Wnioski o płatność SL, dokumentacja BUR
55 248 10 91 wew. 210

Ewa Śliwka
Formularze zgłoszeniowe
55 248 10 91 wew. 206

Marta Filipowicz
Doradca mobilny
tel. kom. 781 257 317

Justyna Paluch
Doradca mobilny
tel. kom. 723 602 226

Dział administracyjny

Joanna Białek-Pontus
Koordynator Administracyjny / Pełnomocnik ISO
tel. kom.  722 121 509

Małgorzata Drynko
Obsługa sekretariatu
55 248 10 91, 92, 93

Łukasz Brodnicki
Administrator sieci
55 248 10 91 wew. 205

Skip to content