Poszukujemy nowych pracowników

Poszukujemy nowych pracowników na stanowisko DORADCY MOBILNEGO w ramach subregionu elbląskiego, obszar powiatów: braniewski, elbląski, m. Elbląg, ostródzki, iławski, nowomiejski, działdowski

Wymagania:

 • doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych, doradczych dla MŚP ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i/lub w zakresie sprzedaży bezpośredniej usług lub produktów – co najmniej 2 letnie;
 • bardzo dobra znajomość obsługi MS Office w tym programów edytorskich i arkuszy kalkulacyjnych;
 • dyspozycyjność i mobilność (posiadanie prawa jazdy co najmniej kat. B i własnego samochodu);
 • kompetencje interpersonalne;
 • dobra organizacja pracy;
 • odpowiedzialność;

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie badań potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw z sektora MŚP z woj. warmińsko-mazurskiego, subregion elbląski – sporządzanie raportów;
 • doradztwo dla MŚP w identyfikacji usług szkoleniowych i/lub doradczych;
 • asysta MŚP w wyborze najkorzystniejszej usług z Bazy Usług Rozwojowych;
 • współuczestnictwo w przygotowaniu i podpisywaniu umów określających warunki udzielenia wsparcia dla MŚP;
 • stały kontakt z przedsiębiorcami z sektora MŚP;
 • współpraca z zespołem projektu.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony;
 • zadaniowy (elastyczny) czas pracy;
 • zwrot kosztów przejazdów służbowych;
 • niezbędne narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon z podłączeniem do Internetu;
 • praca w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

Miejsce pracy:

Województwo warmińsko-mazurskie siedziby mikro, małych i średnich przedsiębiorców w subregionie elbląskim – obszar powiatów braniewski, elbląski, m. Elbląg, ostródzki, iławski, nowomiejski, działdowski

Spotkania robocze w Ełku, Olsztynie lub Pasłęku.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV,  które zawierać będzie informację dotyczącą przebiegu pracy wraz z podaniem zajmowanego stanowiska i zakresem obowiązków oraz listu motywacyjnego do dnia 16-03-2018r. na adres e-mail: m.kraszewska@screp.pl.

 

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, których zaprosimy do udziału w teście i na rozmowy rekrutacyjne.

Do dokumentów rekrutacyjnych prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.