Regulaminy i tabele opłat, prowizji

Linia RPO I:

 1. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości linia RPO I działającego przy Stowarzyszeniu „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” z dn. 31.12.2014 r. – w pdf
 2. Tabela opłat i prowizji z dn. 01. 2013r. w pdf

W ramach projektu pn. „Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Linia RPO II

 1. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości linia RPO II działającego przy Stowarzyszeniu „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” z dn. 31.12.2014 r. – w pdf
 2. Tabela opłat i prowizji z dn. 01. 2013r. w pdf

W ramach projektu pn. „Wzrost Potencjału Funduszy Pożyczkowych na Warmii i Mazurach” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Linia 5 Powiatów

obejmująca teren powiatu braniewskiego i powiatu Elbląg, lidzbarskiego, elbląskiego i ostródzkiego:

 1. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK – linia Powiatu Braniewskiego II obejmująca powiaty: Elbląg, elbląski, ostródzki, braniewski działająca przy Stowarzyszeniu „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” z dn. 22.04.2015r. w pdf
 2. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK – linia Powiatu Lidzbarskiego obejmująca powiaty: lidzbarski, elbląski, ostródzki działająca przy Stowarzyszeniu „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” z dn. 22.04.2015r. w pdf
 3. Tabela prowizji i opłat – linia 5 Powiatów w pdf

Linia SPO WKP

 1. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości – linia SPO WKP działająca przy Stowarzyszeniu „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” z dn. 31.03.2013r. w pdf
 2. Tabela opłat i prowizji w pdf

Linia TOR#10

 1. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości – linia TOR #10 działająca przy Stowarzyszeniu „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” z dn. 22.04.2015r.
 2. Tabela opłat i prowizji