Województwo warmińsko – mazurskie

O udzielenie pożyczki mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu woj. warmińsko-mazurskiego.

 Kwota pożyczki wynosi do 300.000,00 zł.

 1. Minimalna wielkość wkładu własnego Pożyczkobiorcy w zależności od linii pożyczkowej 10% lub 20% wartości pożyczki.
 2. Maksymalna kwota wszystkich pożyczek udzielonych jednemu Przedsiębiorcy i podmiotom powiązanym w rozumieniu ustawy o rachunkowości nie może przekroczyć 10% kapitału Funduszu Pożyczkowego.  
 3. Maksymalny okres spłaty pożyczek wynosi:
  • na cele inwestycyjne 84 miesiące (maksymalnie 300 tys. zł),
  • na cele obrotowe i inwestycyjne 60 miesięcy (maksymalnie 250 tys.).
 4. Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 6 miesięcy i wliczony jest do okresu spłaty pożyczki.
 5. Oprocentowanie pożyczki od 2,85% przy czym dla firm działających krócej niż jeden rok od 5,85%.
 6. Od przyznanej pożyczki pobiera się prowizję w wysokości od 0% do 3% kwoty pożyczki, uzależniona od okresu trwania pożyczki. Prowizja pobierana jest zgodnie z tabelą prowizji i opłat.
 7. Spłata pożyczek w ratach równych lub malejących.
 8. Termin rozpatrzenia wniosku o pożyczkę wynosi do 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.
 9. Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia wykorzystanych środków pożyczki oraz wkładu własnego zgodnie z celem i terminem określonym w umowie pożyczki.

UWAGA:

W przypadku istnienia wspólności majątkowej, do oceny zdolności kredytowej brane są pod uwagę zobowiązania obydwojga małżonków.

Przy ocenie wniosku brane są pod uwagę wszelkie powiązania kapitałowe oraz osobowe w innych podmiotach gospodarczych.

O szczegóły zapytaj naszego Konsultanta MŚP

Katarzyna Kaniowska
Konsultant MŚP
55 248 10 91 wew. 222
tel. kom. 727 022 581