Aktualności

Zmiana terminu szkoleń dla II grupy szkoleniowej w ramach projektu “Masz pomysł – masz firmę V”

Loga unii europejskiej

Rozpoczynamy 16 lipca 2020r. o godzinie 9.00 w Hotelu SOWA w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 49 (na przeciwko dworca PKS).

Szkolenia grupowe potrwają 3 dni tj.

16 lipca 2020r. – trener Barbara Gałązka,

17 lipca 2020r. – trener Barbara Gałązka,

20 lipca 2020r. – trener Barbara Gałązka

w godzinach od 9.00 do 16.00 .

Nowy nabór do projektu dotacyjnego

Loga unii europejskiej

Od 27 lipca 2020r. rozpoczynamy II termin naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu “Masz pomysł – masz firmę V”

Dokumenty będziemy przyjmować do momentu osiągnięcia limitu 60 formularzy kwalifikacyjnych (w podziale na limity określone w § 4 ust.3).

Szkolenia dla II grupy szkoleniowej w ramach projektu “Masz pomysł – masz firmę V”

Loga unii europejskiej

Rozpoczynamy 13 lipca 2020r. o godzinie 9.00 w Hotelu SOWA w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 49 (na przeciwko dworca PKS).

Szkolenia indywidualne – terminy dla I grupy

Loga unii europejskiej

Terminy Indywidualnych szkoleń dla I grupy szkoleniowej w ramach projektu “Masz pomysł – masz firmę V”

Ze względu na panujący stan epidemii prosimy o zabranie na w/w szkolenia maseczek ochronnych.

Więcej informacji dla w/w osób zostanie przekazanych telefonicznie przez personel projektu.

Pożyczka Płynnościowa POIR – II NABÓR ZAMKNIĘTY !!!

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” informuję, iż II nabór w ramach Pożyczki Płynnościowej POIR został ZAMKNIĘTY.

Skip to content