Dotacje

I etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 13 i 14 sierpnia 2020r.

Loga unii europejskiej

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę V”( tj. osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne do projektu w II naborze).

Lista rankingowa do konkursu zamkniętego dla grupy II – ocena wniosków o dotację i wsparcie pomostowe

Loga unii europejskiej

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz o wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Masz pomysł – masz firmę V”

Szkolenia dla III grupy szkoleniowej w ramach projektu “Masz pomysł – masz firmę V”

Loga unii europejskiej

Rozpoczynamy 6 sierpnia 2020r. o godzinie 9.00 w Hotelu SOWA w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 49 (na przeciwko dworca PKS).

Kategoria 1 / Mężczyźni bierni zawodowo – REKRUTACJA STOP

Loga unii europejskiej

Informujemy, że w dniu 28.07.2020r. o godzinie 11.00 zamknięto nabór do projektu w Kategorii 1 – Mężczyźni bierni zawodowo.

W pozostałych grupach rekrutacja nadal otwarta.

Pozostało 20 miejsc

Lista rankingowa do konkursu zamkniętego dla grupy I – ocena wniosków o dotację i wsparcie pomostowe

Loga unii europejskiej

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz o wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Masz pomysł – masz firmę V”

Skip to content