Dotacje

I etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 16 kwietnia 2021r.

Loga unii europejskiej

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę V” ( tj. osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne do projektu).

Szkolenia ONLINE dla grupy IX

Loga unii europejskiej

W związku z sytuacją stanu epidemii COVID-19 w Polsce informujemy, że 24h szkolenie kolejnej grupy szkoleniowej odbędzie się  w systemie online.

Rekrutacja mężczyzn do projektu “Masz pomysł – masz firmę V” ZAMKNIĘTA

Loga unii europejskiej

Informujemy, że rekrutacja do projektu mężczyzn z kategorii nr I ( § 4 ust.3 / osoby bezrobotne i bierne zawodowo)  została w dniu 12 kwietnia 2021r. zamknięta.

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z trenerem biznesowym z 7 i 9 kwietnia 2021r.

Loga unii europejskiej

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniu 7 i 9 kwietnia 2021r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym.

Rekrutacja kobiet do projektu “Masz pomysł – masz firmę V” ZAMKNIĘTA

Loga unii europejskiej

Informujemy, że rekrutacja do projektu kobiet z kategorii nr I ( § 4 ust.3 / osoby bezrobotne i bierne zawodowo)  została w dniu 9 kwietnia 2021r. zamknięta.

Skip to content