Dotacje

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z trenerem biznesowym 19 i 20.10.2020r.

Loga unii europejskiej

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniach 19 i 20. 10.2020r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym.

W celu odnalezienia się na liście, proszę o posługiwanie się numerem ewidencyjnym, który został przydzielony w dniu składania formularza rekrutacyjnego.

II etap rekrutacji – harmonogram spotkań z trenerem biznesowym 19-20.10.2020r.

Loga unii europejskiej

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę V”( tj. osób, które pozytywnie przeszły I etap rekrutacji – spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem).

Proszę o dokładne sprawdzenie swojego numeru ewidencyjnego otrzymanego podczas składania dokumentów rekrutacyjnych, a następnie odszukanie wskazanego numeru na Harmonogramie spotkań.

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z trenerem biznesowym 14.10.2020r.

Loga unii europejskiej

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniach 14.10.2020r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym.

W celu odnalezienia się na liście, proszę o posługiwanie się numerem ewidencyjnym, który został przydzielony w dniu składania formularza rekrutacyjnego.

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem w dniu 14 października 2020r.

Loga unii europejskiej

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

I etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 14 października 2020r.

Loga unii europejskiej

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę V”

Proszę o dokładne sprawdzenie swojego numeru ewidencyjnego otrzymanego podczas składania dokumentów rekrutacyjnych, a następnie odszukanie wskazanego numeru na Harmonogramie spotkań.

Nieobecność we wskazanym terminie o wyznaczonej godzinie zdyskwalifikuje z dalszego udziału w projekcie.

Skip to content