Dotacje

Lista rankingowa do konkursu zamkniętego dla grupy VII – ocena wniosków o dotację i wsparcie pomostowe

Loga unii europejskiej

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz o wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Masz pomysł – masz firmę V”

II etap rekrutacji – harmonogram spotkań z trenerem biznesowym

Loga unii europejskiej

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę V”( tj. osób, które pozytywnie przeszły I etap rekrutacji – spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem).

I etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 29 stycznia 2021r.

Loga unii europejskiej

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę V” ( tj. osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne do projektu).

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z trenerem biznesowym z 22, 25, 26 stycznia 2021r.

Loga unii europejskiej

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniu 22,25,26 stycznia 2021r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym.

Skip to content