Dotacje

Szkolenia dla grupy XII w ramach projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”

Loga unii europejskiej

Rozpoczynamy w Nowym Roku 07 stycznia 2019r.o godzinie 9.00 w Hotelu SOWA w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 49 (na przeciwko dworca PKS).

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą biznesowym w dniach 20 grudnia 2018r.

Loga unii europejskiej

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniach 20.12.2018r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym. Lista została podzielona na listę KOBIET oraz MĘŻCZYZN.

W celu odnalezienia się na liście, proszę o posługiwanie się numerem ewidencyjnym, który został przydzielony w dniu składania formularza rekrutacyjnego.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z dnia 27.09.2018r. ETAP III to wyłonienie listy osób zakwalifikowanych:

I etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 4 styczeń 2019r.

Loga unii europejskiej

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”( tj. osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne do projektu).

Proszę o dokładne sprawdzenie swojego numeru ewidencyjnego otrzymanego podczas składania dokumentów rekrutacyjnych, a następnie odszukanie wskazanego numeru na Harmonogramie spotkań! Nieobecność we wskazanym terminie o wyznaczonej godzinie zdyskwalifikuje z dalszego udziału w projekcie.

Miejsce spotkania: HOTEL SOWA przy ul. Grunwaldzkiej 49 w Elblągu (na przeciwko dworca PKS)

27 i 28 GRUDNIA 2018r.

W dniach 27-28 GRUDNIA 2018 r. Stowarzyszenie NIE BĘDZIE przyjmowało KLIENTÓW

zainteresowanych dotacjami i pożyczkami – pracuje tylko część zespołu.

Zapraszamy do NAS już od 2 stycznia 2019 r.

Projekt “Masz pomysł – masz firmę IV” DOBIJA DO BRZEGU

Loga unii europejskiej

Jeśli nadal zastanawiasz się nad własną FIRMĄ  i potrzebujesz wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

To  jest Twoja OSTATNIA szansa

Zostało tylko 26 WOLNYCH MIEJSC w projekcie “Masz pomysł – masz firmę IV”

Skip to content