Dotacje

I etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 16, 17 i 20 lipiec 2018r.

Loga unii europejskiej

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”( tj. osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne do projektu).

Proszę o dokładne sprawdzenie swojego numeru ewidencyjnego otrzymanego podczas składania dokumentów rekrutacyjnych, a następnie odszukanie wskazanego numeru na Harmonogramie spotkań! Nieobecność we wskazanym terminie o wyznaczonej godzinie zdyskwalifikuje z dalszego udziału w projekcie.

LISTA RANKINGOWA – OCENA WNIOSKÓW NA WSPARCIE FINANSOWE ORAZ FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE KONKURS ZAMKNIĘTY – NR. 6/10.3/2018

Loga unii europejskiej

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną oraz wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Masz pomysł – masz firmę IV”

Nabór do projektu trwa – śpiesz się ponieważ następny nabór dopiero we wrześniu

Zostało 30 wolnych miejsc do projektu “Masz pomysł – masz firmę IV”

Dokumenty można składać w Pasłęku w biurze projektu, w Elblągu w PUP i Braniewie w PUP.

Po otrzymaniu w/w wyniku rekrutacja zostanie zamknięta na koniec dnia roboczego do godz. 15.00 w którym osiągnięto w/w limit

Podpisanie umów z V grupą w ramach projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”

od dnia 10.05.2018r. należy przedstawić oświadczenie o preferowanej przez Uczestnika projektu formie zabezpieczenia wraz z niezbędnymi załącznikami przypisanymi do określonej formy zabezpieczenia.

Forma dostarczenia:

Dokumenty należy dostarczyć osobiście 

LISTA RANKINGOWA – OCENA WNIOSKÓW NA WSPARCIE FINANSOWE ORAZ FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE KONKURS ZAMKNIĘTY – NR. 5/10.3/2018

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną oraz wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Masz pomysł – masz firmę IV”.

Skip to content