Dotacje

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą biznesowym 23 kwiecień 2018r

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniu 23.04.2018r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym. Lista została podzielona na listę KOBIET oraz MĘŻCZYZN.

W celu odnalezienia się na liście, proszę o posługiwanie się numerem ewidencyjnym, który został przydzielony w dniu składania formularza rekrutacyjnego.

Informacja o wynikach w ramach procedury odwoławczej w konkursie 1/10.3/2018

Loga unii europejskiej

Poniżej zamieszczamy listę rankingową w ramach procedury odwoławczej wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną oraz wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej  Odwoławczej Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Masz pomysł – masz firmę IV”

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą biznesowym 20 kwiecień 2018r

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniu 20.04.2018r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym.

Lista została podzielona na listę KOBIET oraz MĘŻCZYZN.

LISTA RANKINGOWA – OCENA WNIOSKÓW NA WSPARCIE FINANSOWE ORAZ FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE KONKURS ZAMKNIĘTY – NR. 2/10.3/2018

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną oraz wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków

w projekcie „Masz pomysł – masz firmę IV”

III etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą biznesowym 23 kwietnia 2018r.

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”( tj. osób, które pozytywnie przeszły I etap rekrutacji – spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem).

Skip to content