Dotacje

II etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą biznesowym 28 luty i 01 marzec 2018r.

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”( tj. osób, które pozytywnie przeszły I etap rekrutacji – spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem)

I etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 23 luty 2018r.

Dotyczy projektu “Masz pomysł – masz firmę IV”( tj. osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne do projektu)

Proszę o dokładne sprawdzenie swojego numeru ewidencyjnego otrzymanego podczas składania dokumentów rekrutacyjnych, a następnie odszukanie wskazanego numeru na Harmonogramie spotkań!

Nieobecność we wskazanym terminie o wyznaczonej godzinie zdyskwalifikuje z dalszego udziału w projekcie.

Informacja o wyborze ofert

Loga unii europejskiej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU
Dot. Świadczenia usług doradczych dla uczestników i uczestniczek projektu, w ramach projektu ,,Masz pomysł – masz firmę IV’’.  Postępowanie nr 1/MPMFIV/2018.

Informacja o wyborze ofert 2/MPMFIV/2018

Loga unii europejskiej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU
Dot. Świadczenia poradnictwa psychologicznego dla uczestników i uczestniczek projektu, w ramach projektu ,,Masz pomysł – masz firmę IV’’.  Postępowanie nr 2/MPMFIV/2018.

Skip to content