Aktualności

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą biznesowym 17, 18 czerwca 2020r.

Loga unii europejskiej

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniu 17, 18 czerwca 2020r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym.

POŻYCZKA ROZWOJOWA

Od 19.06.2020 r. nabór wniosków  w ramach # POŻYCZKI ROZWOJOWEJ # zostaje zamknięty do odwołania.

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą biznesowym 15, 16 czerwca 2020r.

Loga unii europejskiej

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniu 15, 16 czerwca 2020r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym.

II etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą biznesowym 18, 19 i 22 czerwiec 2020r.

Loga unii europejskiej

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę V”( tj. osób, które pozytywnie przeszły I etap rekrutacji – spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem).

Proszę o dokładne sprawdzenie swojego numeru ewidencyjnego otrzymanego podczas składania dokumentów rekrutacyjnych, a następnie odszukanie wskazanego numeru na Harmonogramie spotkań.

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem w dniu 09,12 oraz 15 czerwca 2020r.

Loga unii europejskiej

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Skip to content