Aktualności

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem w dniu 26, 27 sierpnia 2020r.

Loga unii europejskiej

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Nabór do Akademii Menadżera MŚP

Od 28-08-2020 r. otwieramy nabór do projektu Akademia Menadżera MŚP, którego celem jest dofinansowanie szkoleń/doradztwa dla właścicieli mikro i małych firm, kadry menadżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w MŚP z województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego.

I etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 27 sierpnia 2020r.

Loga unii europejskiej

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę V”( tj. osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne do projektu w II naborze).

Proszę o dokładne sprawdzenie swojego numeru ewidencyjnego otrzymanego podczas składania dokumentów rekrutacyjnych, a następnie odszukanie wskazanego numeru na Harmonogramie spotkań.

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą biznesowym 24 sierpnia 2020r.

Loga unii europejskiej

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniu 19, 20 sierpnia 2020r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym.

W celu odnalezienia się na liście, proszę o posługiwanie się numerem ewidencyjnym, który został przydzielony w dniu składania formularza rekrutacyjnego.

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą biznesowym 19, 20 sierpnia 2020r.

Loga unii europejskiej

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniu 19, 20 sierpnia 2020r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym.

W celu odnalezienia się na liście, proszę o posługiwanie się numerem ewidencyjnym, który został przydzielony w dniu składania formularza rekrutacyjnego.

Skip to content