Aktualności

Szkolenia dla grupy VIII w ramach projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”

Loga unii europejskiej

Rozpoczynamy już 27 sierpnia 2018r.o godzinie 9.00 w Hotelu SOWA w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 49 (na przeciwko dworca PKS)

Indywidualne specjalistyczne szkolenia grupa VII – terminy

Loga unii europejskiej

Informacja o terminach dla Uczestników Projektu „Masz pomysł -masz firmę IV” o terminach indywidualnych specjalistycznych szkoleń w ramach umowy na świadczenie usług doradczo-szkoleniowych.

Spotkania są obowiązkowe (2 spotkania po 2 godziny dla każdego Uczestnika Projektu).

Prosimy o przybycie na spotkania z wstępnie przygotowanym biznes planem w wersji papierowej lub elektronicznej.

Miejsce spotkań: Hotel SOWA w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 49

W celu odnalezienia się na harmonogramie, proszę o posługiwanie się numerem ewidencyjnym, który został przydzielony w dniu składania formularza rekrutacyjnego.

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą biznesowym w dniu 16 i 17 sierpnia 2018r.

Loga unii europejskiej

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniu 16-17.08.2018r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym. Lista została podzielona na listę KOBIET oraz MĘŻCZYZN.

W celu odnalezienia się na liście, proszę o posługiwanie się numerem ewidencyjnym, który został przydzielony w dniu składania formularza rekrutacyjnego.

„Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz ścieżka wsparcia dla osób zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz ścieżka wsparcia dla osób zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy” – Olsztyn i subregion olsztyński.

III etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą biznesowym 16 i 17 sierpień 2018r.

Loga unii europejskiej

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”( tj. osób, które pozytywnie przeszły I etap rekrutacji – spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem).

Proszę o dokładne sprawdzenie swojego numeru ewidencyjnego otrzymanego podczas składania dokumentów rekrutacyjnych, a następnie odszukanie wskazanego numeru na Harmonogramie spotkań.  Nieobecność we wskazanym terminie o wyznaczonej godzinie zdyskwalifikuje z dalszego udziału w projekcie.

Miejsce spotkania: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” przy ul. Józefa Piłsudskiego 11A  w Pasłęku.

Skip to content