Aktualności

Wynik zapytania ofertowego 2/SCREP/2019

Stowarzyszenie dokonało porównania cen i ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego polegającego na sukcesywnej dostawie materiałów eksploatacyjnych.

Wynik zapytania ofertowego 1/SCREP/2019

Stowarzyszenie dokonało porównania cen i ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego polegającego na sukcesywnej dostawie materiałów biurowych.

25 i  26 marca 2019 r. biuro w Ełku będzie nieczynne.

Zapraszamy od środy 27 marca 2019 r.

Informacja o wynikach w ramach procedury odwoławczej w konkursie 13/10.3/2019

Loga unii europejskiej

Poniżej zamieszczamy listę rankingową w ramach procedury odwoławczej wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną oraz wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej  Odwoławczej Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Masz pomysł – masz firmę IV”

Lista Rankingowa – Ocena wniosków na wsparcie finansowe oraz finansowe wsparcie pomostowe Konkurs zamknięty – Nr. 14/10.3/2019

Loga unii europejskiej

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną oraz wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Masz pomysł – masz firmę IV”

Skip to content