Aktualności

II etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą biznesowym 09 marca 2018r.

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”( tj. osób, które pozytywnie przeszły I etap rekrutacji – spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem).

Proszę o dokładne sprawdzenie swojego numeru ewidencyjnego otrzymanego podczas składania dokumentów rekrutacyjnych, a następnie odszukanie wskazanego numeru na Harmonogramie spotkań.  Nieobecność we wskazanym terminie o wyznaczonej godzinie zdyskwalifikuje z dalszego udziału w projekcie.

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 6 marzec 2018r.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.” Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

II etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą biznesowym 05 marca 2018r.

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”( tj. osób, które pozytywnie przeszły I etap rekrutacji – spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem).

Zapytanie ofertowe nr 6/SCREP/2018

W związku z realizacją projektu Instrumentu Finansowego „Pożyczka Inwestycyjna z Premią(PIzP)” polegającego na udzieleniu około 36 pożyczek o łącznej wartości około 12,5 mln zł. z terminem zapadalności do 96 miesięcy zapraszamy do złożenia ofert cenowych na realizację zadania:

„Bankowa obsługa Instrumentu Finansowego „Pożyczka Inwestycyjna z Premią(PIzP)” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020″

Zapytanie ofertowe nr 5/SCREP/2018

W związku z realizacją projektu Instrumentu Finansowego “Pożyczka Rozwojowa (PR)” polegającego na udzieleniu około 27 pożyczek o łącznej wartości około 15 mln zł. z terminem zapadalności do 96 miesięcy zapraszamy do złożenia ofert cenowych na realizację zadania:

“Bankowa obsługa Instrumentu Finansowego “Pożyczka Rozwojowa (PR)” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020″

Skip to content