Aktualności

Akademia Menadżera MŚP

Projekt Akademia Menadżera MŚP  wystartował.

Zmiana terminu seminarium w Lidzbarku Warmińskim

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” informuje że uległ zmianie termin seminarium w Lidzbarku Warmińskim

Informacja o konkursie zamkniętym nr 14/10.3/2019 do projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”

Loga unii europejskiej

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” z siedzibą w Pasłęku przy ul. Józefa Piłsudskiego 11A, ogłasza konkurs zamknięty nr 14/10.3/2019 na składanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz finansowego wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”

Zapytanie ofertowe – materiały biurowe

Zapytanie ofertowe dotyczące ustalenia cen wykonania zamówienia polegającego na sukcesywnej dostawie materiałów biurowych na potrzeby Stowarzyszenia “CREP”

Skip to content