Aktualności

Poszukujemy nowych pracowników

Poszukujemy nowych pracowników na stanowisko DORADCY MOBILNEGO w ramach subregionu elbląskiego, obszar powiatów: braniewski, elbląski, m. Elbląg, ostródzki, iławski, nowomiejski, działdowski

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą biznesowym 09 marzec 2018r.

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniu 09.03.2018r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym.

Listy zostały podzielone na listę KOBIET oraz MĘŻCZYZN.

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 9 marzec 2018r.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.” Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

Szkolenia dla I grupy szkoleniowej w ramach projektu “Masz pomysł – masz firmę IV”

Rozpoczynamy 19 marca 2018r. o godzinie 9.00 w Hotelu SOWA w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 49 (na przeciwko dworca PKS)

I etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 12/13/15 marzec 2018r.

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”( tj. osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne do projektu)

Skip to content