Aktualności

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą biznesowym 05 marzec 2018r.

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniu 01.03.2018r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym.

Przygotowanie wniosku do Funduszu Pożyczkowego

Informujemy, że Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” nie pobiera opłat za przygotowanie wniosku do Funduszu Pożyczkowego. Konsultacje dotyczące wypełnienia wniosku są w Stowarzyszeniu „CREP” bezpłatne.

 

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” nie udzieliło żadnej firmie pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu.

I etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 9 marzec 2018r.

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”( tj. osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne do projektu)

II etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą biznesowym 09 marca 2018r.

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”( tj. osób, które pozytywnie przeszły I etap rekrutacji – spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem).

Proszę o dokładne sprawdzenie swojego numeru ewidencyjnego otrzymanego podczas składania dokumentów rekrutacyjnych, a następnie odszukanie wskazanego numeru na Harmonogramie spotkań.  Nieobecność we wskazanym terminie o wyznaczonej godzinie zdyskwalifikuje z dalszego udziału w projekcie.

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 6 marzec 2018r.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.” Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

Skip to content