Aktualności

I etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 21/22 maj 2018r.

Loga unii europejskiej

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”( tj. osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne do projektu).

Informacja dla przedsiębiorców z subregionu olsztyńskiego

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” informuje, że od 14-05-2018r. do odwołania wszystkie zgłoszenia wpływające od mikro, małych, średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności w subregionie olsztyńskim (powiaty: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, m. Olsztyn, olsztyński, szczycieński) będą przyjmowane warunkowo. Formularze zgłoszeniowe będą rejestrowane wg. kolejności zgłoszeń na liście rezerwowej. Ich weryfikacja nastąpi po odblokowaniu środków dostępnych u Operatora a przeznaczonych na refundację kosztów usług rozwojowych.

Powyższa informacja nie dotyczy przedsiębiorców z subregionu elbląskiego i ełckiego.

LISTA RANKINGOWA – OCENA WNIOSKÓW NA WSPARCIE FINANSOWE ORAZ FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE KONKURS ZAMKNIĘTY – NR. 4/10.3/2018

Loga unii europejskiejPoniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną oraz wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Masz pomysł – masz firmę IV”

Zaproszenie na wydarzenie

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” zaprasza 16 maja 2018r. do Ełku na wydarzenie będące podsumowaniem kampanii społecznej skierowanej do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

RODO – bezpłatne szkolenie

Czy jesteś już gotowy?

25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Zapraszamy przedsiębiorców z Olsztyna i okolic na bezpłatne szkolenie, które poprowadzi specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych mec. Mateusz Zajączkowski.

Przyjdź i nie daj się zaskoczyć nowym przepisom.

Skip to content