Aktualności

„Masz pomysł – masz firmę IV” – dotacje dla 231 osób od 1 lutego 2018r.

Celem naszego projektu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej przez 250 osób (powyżej 30 roku życia) pozostających bez pracy z powiatu elbląskiego, m. Elbląg  powiatu braniewskiego.

Osoba, która się zakwalifikuje będzie uczestniczyła w 5 dniowym cyklu szkoleń i odbędzie 4 godziny specjalistycznego doradztwa indywidualnego, które ma na celu pomoc w zakresie pisania biznes planu.

18 grudnia pracujemy do godz. 12.00

Informujemy, że dnia 18.12.2017 r Stowarzyszenie “CREP” będzie czynne do godziny 12.00.

Informacja dla przedsiębiorców korzystających z refundacji kosztów usługi szkoleniowej lub doradczej

Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” informuje, że w ramach subregionu olsztyńskiego* od 01 grudnia 2017r. w pierwszej kolejności do skorzystania z refundacji do 70 000,00 złotych będą kwalifikowani przedsiębiorcy, którzy na usługę rozwojową (szkolenie, doradztwo i inne) skierują swoich pracowników w wieku 50 lat i więcej.

Nowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej od 1 lutego 2018r.

Z przyjemnością informujemy, że od 1 lutego 2018r. rozpoczynamy realizację projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”

Kolejna edycja środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji.

Tym razem kwota dofinansowania to 25 496,00zł, a dodatkowo dla każdej osoby 1 000,00zł wsparcia pomostowego przez 12 miesięcy.

Razem kwota dofinansowania to ponad 37 496,00zł

Proces blokowania karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, administrator Bazy Usług Rozwojowych (BUR), jest odpowiedzialna za jakość publikowanych w niej usług. Dlatego przypominamy o konieczności wypełniania formularza karty usługi zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 Regulaminu BUR (Karta Usługi).

Skip to content