Aktualności

Informacja o konkursie zamkniętym nr 1/10.3/2018 do projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”

Loga unii europejskiej

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” z siedzibą w Pasłęku przy ul. Józefa Piłsudskiego 11A, ogłasza konkurs zamknięty nr 1/10.3/2018 na składanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz finansowego wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”

Rekrutacja do projektu “Masz pomysł – masz firmę IV” – STOP

W związku z dużą ilością wpływających formularzy kwalifikacyjnych do projektu informujemy, że dokumenty można składać do dnia 27 marca 2018r. lub do osiągnięcia limitu 145 formularzy kwalifikacyjnych.

Pozostało 13 wolnych miejsc do pierwszych 6 grup szkoleniowych.

Spotkajmy się w Olecku 29 marca 2018r.

Zapraszamy 29 marca 2018 r. o godzinie 10.00 na spotkanie informacyjne do Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32

W trakcie spotkania przedstawimy Państwu szczegółowe informacje o projekcie, ścieżkę wsparcia, będzie też możliwość osobistych konsultacji.

Zgłoszenia pod numerem telefonu 727-022-531 lub poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@screp.pl.

Spotkanie informacyjne w Gołdapi

Zapraszamy 29 marca 2018 r. o godzinie 10.00 na spotkanie informacyjne do Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1.

W trakcie spotkania przedstawimy jak w 7 krokach otrzymać refundację kosztów usług rozwojowych, takich jak: szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo bez ograniczeń dla branży, tematyki szkoleń, wartości usługi i miejsca jej realizacji.

Szczegółowo omówimy ścieżkę wsparcia, będzie też możliwość osobistych konsultacji.

Zgłoszenia pod numerem telefonu 727-022-531 lub poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@screp.pl.

 

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą biznesowym 20 marzec 2018r. – aktualizacja listy

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniach 20.03.2018r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym.

Listy zostały podzielone na listę KOBIET oraz MĘŻCZYZN.

W celu odnalezienia się na liście, proszę o posługiwanie się numerem ewidencyjnym, który został przydzielony w dniu składania formularza rekrutacyjnego.

Skip to content