Informacja do przedsiębiorców korzystających z refundacji kosztów szkoleń/doradztwa

W związku z zbliżającym się terminem zakończenia projektu związanego z refundacją kosztów szkoleń/doradztwa zwracamy się do PRZEDSIĘBIORCÓW z prośbą o składanie w terminie do 10 dni po zakończeniu usługi, kompletu dokumentów rozliczeniowych oraz dokonanie oceny usługi w Bazie Usług Rozwojowych.

Informacja dla przedsiębiorców

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” informuje, że od 16 października 2018r. w pierwszej kolejności do skorzystania z refundacji kosztów szkoleń i/lub doradztwa do 70 000,00 złotych będą kwalifikowani przedsiębiorcy, którzy na usługę skierują swoich pracowników w wieku 50 lat i więcej, pozostali pracownicy będą kwalifikowani według kolejności zgłoszeń i dostępności środków.

Stowarzyszenie jest zobowiązane do osiągnięcia wskaźników założonych w projektach unijnych, a dotyczących udziału w nich osób w wieku 50 lat i więcej.

O osiągnięciu wskaźników i udostępnieniu wolnych środków dla wszystkich przedsiębiorców będziemy informować na bieżąco.

Informacja dla przedsiębiorców, którzy złożyli formularze zgłoszeniowe

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” informuje wszystkich przedsiębiorców, którzy złożyli dokumenty rekrutacyjne, że ze względu na dużą liczby złożonych zgłoszeń, termin ich weryfikacji formalnej zostaje wydłużony do 14 dni roboczych.

Informacja dla przedsiębiorców korzystających z refundacji kosztów usług rozwojowych

Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” informuje wszystkich przedsiębiorców, którzy dostarczyli dokumenty rozliczeniowe, że ze względu na dużą liczby złożonych dokumentów, termin ich weryfikacji formalnej zostaje wydłużony do 28 dni zgodnie z zapisami w §6 ust. 11 Regulaminu uczestnictwa i udzielania wsparcia w projekcie.

Ostatnie środki dla przedsiębiorców

PRZEDSIĘBIORCO z powiatu piskiego, gołdapskiego, węgorzewskiego, oleckiego, giżyckiego i ełckiego PIENIĄDZE czekają na Ciebie – i to aż 70 000 zł

Zastanawiasz się na co możesz je przeznaczyć ? To spotkanie jest właśnie dla Ciebie.

 

Konsultanci SCREP czekają na każdego przedsiębiorcę lub jego pracowników już 28 sierpnia 2018r. w Mobilnym Punkcie Informacyjnym zlokalizowanym w PUP w Piszu, ul. Zagłoby 2, między 10:00 a 14:00.

Skip to content