Spotkanie informacyjne w Giżycku

Zapraszamy Państwa 19 kwietnia 2018 r. o godzinie 14.00 na bezpłatne spotkanie informacyjne do Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, sala konferencyjna.

 

Zgłoszenia pod numerem telefonu 662 878 041 lub poprzez wysłanie e-maila na adres: kozlowska@screp.pl.

Spotkajmy się w Olecku 29 marca 2018r.

Zapraszamy 29 marca 2018 r. o godzinie 10.00 na spotkanie informacyjne do Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32

W trakcie spotkania przedstawimy Państwu szczegółowe informacje o projekcie, ścieżkę wsparcia, będzie też możliwość osobistych konsultacji.

Zgłoszenia pod numerem telefonu 727-022-531 lub poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@screp.pl.

Spotkanie informacyjne w Gołdapi

Zapraszamy 29 marca 2018 r. o godzinie 10.00 na spotkanie informacyjne do Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1.

W trakcie spotkania przedstawimy jak w 7 krokach otrzymać refundację kosztów usług rozwojowych, takich jak: szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo bez ograniczeń dla branży, tematyki szkoleń, wartości usługi i miejsca jej realizacji.

Szczegółowo omówimy ścieżkę wsparcia, będzie też możliwość osobistych konsultacji.

Zgłoszenia pod numerem telefonu 727-022-531 lub poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@screp.pl.

 

Poszukujemy nowych pracowników

Poszukujemy nowych pracowników na stanowisko DORADCY MOBILNEGO w ramach subregionu olsztyńskiego obszar powiatów: bartoszycki, kętrzyński, mrągowski, szczycieński, nidzicki, olsztyński, lidzbarski

Poszukujemy nowych pracowników

Poszukujemy nowych pracowników na stanowisko DORADCY MOBILNEGO w ramach subregionu elbląskiego, obszar powiatów: braniewski, elbląski, m. Elbląg, ostródzki, iławski, nowomiejski, działdowski

Skip to content