Zestawienia znaków z logo Unia Europejska z Europejskim Funduszem Społecznym

Terminy indywidualnych szkoleń dla X grupy szkoleniowej

Loga unii europejskiej

Spotkania w ramach projektu “Masz pomysł – masz firmę V”

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z trenerem biznesowym z 07 czerwca 2021r.

Loga unii europejskiej

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniu 7 czerwca 2021r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym.

II etap rekrutacji – harmonogram spotkań z trenerem biznesowym

Loga unii europejskiej

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę V”( tj. osób, które pozytywnie przeszły I etap rekrutacji – spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem).

Szkolenia dla X grupy szkoleniowej w ramach projektu “Masz pomysł – masz firmę V”

Loga unii europejskiej

Rozpoczynamy stacjonarnie 09 czerwca 2021r. o godzinie 9.00 w Hotelu SOWA w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 49 (na przeciwko dworca PKS).

I etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 28 i 31 maja 2021r.

Loga unii europejskiej

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę V” ( tj. osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne do projektu).

Lista rankingowa do konkursu zamkniętego dla grupy IX – ocena wniosków o dotację i wsparcie pomostowe

Loga unii europejskiej

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz o wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Masz pomysł – masz firmę V”

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z trenerem biznesowym z 20 maj 2021r.

Loga unii europejskiej

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniu 20 maja 2021r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym.

II etap rekrutacji – harmonogram spotkań z trenerem biznesowym

Loga unii europejskiej

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę V”( tj. osób, które pozytywnie przeszły I etap rekrutacji – spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem).

Rekrutacja mężczyzn do projektu “Masz pomysł – masz firmę V” ZAMKNIĘTA

Loga unii europejskiej

Informujemy, że rekrutacja do projektu mężczyzn z kategorii nr II ( § 4 ust.3 / bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat z wykształceniem policealnym i wyższym, którzy nie zaliczają się do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy)  została w dniu 17  kwietnia 2021r. zamknięta.

Skip to content