Zestawienia znaków z logo Unia Europejska z Europejskim Funduszem Społecznym

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą biznesowym 24 sierpnia 2020r.

Loga unii europejskiej

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniu 19, 20 sierpnia 2020r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym.

W celu odnalezienia się na liście, proszę o posługiwanie się numerem ewidencyjnym, który został przydzielony w dniu składania formularza rekrutacyjnego.

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą biznesowym 19, 20 sierpnia 2020r.

Loga unii europejskiej

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniu 19, 20 sierpnia 2020r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym.

W celu odnalezienia się na liście, proszę o posługiwanie się numerem ewidencyjnym, który został przydzielony w dniu składania formularza rekrutacyjnego.

I etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 26 sierpnia 2020r.

Loga unii europejskiej

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę V”( tj. osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne do projektu w II naborze).

Proszę o dokładne sprawdzenie swojego numeru ewidencyjnego otrzymanego podczas składania dokumentów rekrutacyjnych, a następnie odszukanie wskazanego numeru na Harmonogramie spotkań.

Nieobecność we wskazanym terminie o wyznaczonej godzinie zdyskwalifikuje z dalszego udziału w projekcie.

II etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą biznesowym 19,20,24,31 sierpień 2020r.

Loga unii europejskiej

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę V”( tj. osób, które pozytywnie przeszły I etap rekrutacji – spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem).

Proszę o dokładne sprawdzenie swojego numeru ewidencyjnego otrzymanego podczas składania dokumentów rekrutacyjnych, a następnie odszukanie wskazanego numeru na Harmonogramie spotkań.

Nieobecność we wskazanym terminie o wyznaczonej godzinie zdyskwalifikuje z dalszego udziału w projekcie.

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem w dniu 13,14 sierpnia 2020r.

Loga unii europejskiej

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Szkolenia indywidualne – terminy dla III grupy

Loga unii europejskiej

Terminy Indywidualnych szkoleń dla III grupy szkoleniowej w ramach projektu “Masz pomysł – masz firmę V”

Ze względu na panujący stan epidemii prosimy o zabranie na w/w szkolenia maseczek ochronnych.

Więcej informacji dla w/w osób zostanie przekazanych telefonicznie przez personel projektu.

I etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 13 i 14 sierpnia 2020r.

Loga unii europejskiej

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę V”( tj. osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne do projektu w II naborze).

Lista rankingowa do konkursu zamkniętego dla grupy II – ocena wniosków o dotację i wsparcie pomostowe

Loga unii europejskiej

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz o wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Masz pomysł – masz firmę V”

Szkolenia dla III grupy szkoleniowej w ramach projektu “Masz pomysł – masz firmę V”

Loga unii europejskiej

Rozpoczynamy 6 sierpnia 2020r. o godzinie 9.00 w Hotelu SOWA w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 49 (na przeciwko dworca PKS).

Kategoria 1 / Mężczyźni bierni zawodowo – REKRUTACJA STOP

Loga unii europejskiej

Informujemy, że w dniu 28.07.2020r. o godzinie 11.00 zamknięto nabór do projektu w Kategorii 1 – Mężczyźni bierni zawodowo.

W pozostałych grupach rekrutacja nadal otwarta.

Pozostało 20 miejsc

Skip to content