Zestawienia znaków z logo Unia Europejska z Europejskim Funduszem Społecznym

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 12 kwietnia 2018r.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

LISTA RANKINGOWA – OCENA WNIOSKÓW NA WSPARCIE FINANSOWE ORAZ FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE KONKURS ZAMKNIĘTY – NR. 1/10.3/2018

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną oraz wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków

w projekcie “Masz pomysł – masz firmę IV”

II etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą biznesowym 16 kwietnia 2018r.

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”( tj. osób, które pozytywnie przeszły I etap rekrutacji – spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem).

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 11 kwietnia 2018r.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Doradztwo po szkoleniach dla grupy III

Informacja o terminach dla Uczestników Projektu „Masz pomysł -masz firmę IV” o terminach doradztwa biznesowego w ramach umowy na świadczenie usług doradczo-szkoleniowych.

Spotkania są obowiązkowe (2 spotkania po 2 godziny dla każdego Uczestnika Projektu).

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą biznesowym 05 kwiecień 2018r

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniu 05.04.2018r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym.

Lista została podzielona na listę KOBIET oraz MĘŻCZYZN.

I etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 11/12/17/18 kwiecień 2018r.

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”( tj. osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne do projektu)

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 29 marzec 2018r.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Członków Komisji Oceny Wniosków

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym pełnienia funkcji

członka Komisji Oceny Wniosków w  ramach projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”

Doradztwo po szkoleniach dla grupy II

Informacja o terminach dla Uczestników Projektu „Masz pomysł -masz firmę IV” o terminach doradztwa biznesowego w ramach umowy na świadczenie usług doradczo-szkoleniowych.

Spotkania są obowiązkowe (2 spotkania po 2 godziny dla każdego Uczestnika Projektu).

Skip to content