Zestawienia znaków z logo Unia Europejska z Europejskim Funduszem Społecznym

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Członków Komisji Oceny Wniosków

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym pełnienia funkcji

członka Komisji Oceny Wniosków w  ramach projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”

Doradztwo po szkoleniach dla grupy II

Informacja o terminach dla Uczestników Projektu „Masz pomysł -masz firmę IV” o terminach doradztwa biznesowego w ramach umowy na świadczenie usług doradczo-szkoleniowych.

Spotkania są obowiązkowe (2 spotkania po 2 godziny dla każdego Uczestnika Projektu).

Szkolenia dla III grupy szkoleniowej w ramach projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”

Rozpoczynamy 9 kwietnia 2018r. o godzinie 9.00 w Hotelu SOWA w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 49 (na przeciwko dworca PKS)

Informacja o konkursie zamkniętym nr 2/10.3/2018 do projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”

Loga unii europejskiej

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” z siedzibą w Pasłęku przy ul. Józefa Piłsudskiego 11A, ogłasza konkurs zamknięty nr 1/10.3/2018 na składanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz finansowego wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”

Doradztwo po szkoleniach dla grupy I

Informacja o terminach dla Uczestników Projektu “Masz pomysł -masz firmę IV” o terminach doradztwa biznesowego w ramach umowy na świadczenie usług doradczo-szkoleniowych.

Wstrzymana rekrutacja do projektu “Masz pomysł – masz firmę IV”

Informujemy, że od dnia jutrzejszego tj. 28 marca 2018r. nie przyjmujemy dokumentów rekrutacyjnych do projektu.

Planowany termin odblokowania rekrutacji to maj 2018r.

Informacja o konkursie zamkniętym nr 1/10.3/2018 do projektu “Masz pomysł – masz firmę IV”

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” z siedzibą w Pasłęku przy ul. Józefa Piłsudskiego 11A, ogłasza konkurs zamknięty nr 1/10.3/2018 na składanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz finansowego wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”

Doradztwo w projekcie „Masz pomysł – masz firmę III” kwiecień 2018r.

Informujemy o kolejnych spotkaniach z doradcą w ramach wsparcia pomostowego (indywidualne specjalistyczne usługi doradcze).

Post przeznaczony dla osób, które rozpoczęły działalności gospodarcze w ramach projektu „Masz pomysł – masz firmę III”

Miejsce doradztwa to Hotel Sowa przy ul. Grunwaldzkiej 49 w Elblągu zgodnie z oznaczeniem sali (na przeciwko dworca PKS)

Imię i nazwisko doradcy: Grzegorz Świderski

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą biznesowym 23 i 26 marzec 2018r.

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniach 23 i 26.03.2018r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym.

Listy zostały podzielone na listę KOBIET oraz MĘŻCZYZN.

Informacja o konkursie zamkniętym nr 1/10.3/2018 do projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”

Loga unii europejskiej

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” z siedzibą w Pasłęku przy ul. Józefa Piłsudskiego 11A, ogłasza konkurs zamknięty nr 1/10.3/2018 na składanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz finansowego wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”

Skip to content