Zestawienia znaków z logo Unia Europejska z Europejskim Funduszem Społecznym

Informacja o wyborze ofert 2/MPMFIV/2018

Loga unii europejskiej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU
Dot. Świadczenia poradnictwa psychologicznego dla uczestników i uczestniczek projektu, w ramach projektu ,,Masz pomysł – masz firmę IV’’.  Postępowanie nr 2/MPMFIV/2018.

Zapytanie ofertowe 2/MPMFIV/2018

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym wyłonienia Wykonawcy realizującego poradnictwo psychologiczne w  ramach projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”  (nr umowy RPWM.10.03.00-28-0006/17) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe 1/MPMFIV/2018

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym wyłonienia Wykonawcy realizującego doradztwo zawodowe w  ramach projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”  (nr umowy RPWM.10.03.00-28-0006/17) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Doradztwo w projekcie „Masz pomysł – masz firmę III”

Informujemy o kolejnych spotkaniach z doradcą w ramach wsparcia pomostowego (indywidualne specjalistyczne usługi doradcze).

Post przeznaczony dla osób, które rozpoczęły działalności gospodarcze w ramach projektu „Masz pomysł – masz firmę III”

Już od dziś od godziny 8.00 można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu “Masz pomysł – masz firmę IV”

Przypominamy, że aby złożyć dokumenty do projektu trzeba złożyć osobiście bądź kurierem/pocztą dokumenty rekrutacyjne (formularz kwalifikacyjny – zakładka do pobrania – Dotacje IV). Rekrutacja rozpoczęła się w Pasłęku – biuro projektu przy ul. Józefa Piłsudskiego 11A oraz w punktach Rekrutacyjno – Konsultacyjnych tj. w PUP Elbląg przy ul. Saperów 24 w Elblągu  i PUP Braniewo przy ul.  Kościuszki 110 w Braniewie.

13 lutego 2018r. rozpoczynamy rekrutację do kolejnej edycji projektu “Masz pomysł – masz firmę IV”

Formularz kwalifikacyjny wraz z Regulaminem projektu dostępny jest w Dokumentach do pobrania dot. projektu “Masz pomysł-masz firmę IV”

Doradztwo indywidualne w projekcie „Masz pomysł – masz firmę III”

Informujemy o kolejnych spotkaniach z doradcą w ramach wsparcia pomostowego (indywidualne specjalistyczne usługi doradcze).

Post przeznaczony dla osób, które rozpoczęły działalności gospodarcze w ramach projektu „Masz pomysł – masz firmę III”

Projekt “Masz pomysł – masz firmę IV”

Informujemy, że w dniu 19 stycznia 2018r. Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” podpisało umowę o dofinansowanie projektu “Masz pomysł – masz firmę IV” w ramach Osi priorytetowej 10 – Regionalny Rynek Pracy Działanie 10.03 Rozwój samozatrudnienia z  Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego reprezentowanym przez Wojewódzki  Urząd Pracy w Olsztynie.

Doradztwo indywidualne w projekcie “Masz pomysł – masz firmę III”

Informujemy o kolejnych spotkaniach z doradcą w ramach wsparcia pomostowego (indywidualne specjalistyczne usługi doradcze).

Post przeznaczony dla osób, które rozpoczęły działalności gospodarcze w ramach projektu „Masz pomysł – masz firmę III”

„Masz pomysł – masz firmę IV” – dotacje dla 231 osób od 1 lutego 2018r.

Celem naszego projektu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej przez 250 osób (powyżej 30 roku życia) pozostających bez pracy z powiatu elbląskiego, m. Elbląg  powiatu braniewskiego.

Osoba, która się zakwalifikuje będzie uczestniczyła w 5 dniowym cyklu szkoleń i odbędzie 4 godziny specjalistycznego doradztwa indywidualnego, które ma na celu pomoc w zakresie pisania biznes planu.

Skip to content