Zestawienia znaków z logo Unia Europejska z Europejskim Funduszem Społecznym

Rekrutacja do projektu “Masz pomysł – masz firmę IV” – STOP

W związku z dużą ilością wpływających formularzy kwalifikacyjnych do projektu informujemy, że dokumenty można składać do dnia 27 marca 2018r. lub do osiągnięcia limitu 145 formularzy kwalifikacyjnych.

Pozostało 13 wolnych miejsc do pierwszych 6 grup szkoleniowych.

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą biznesowym 20 marzec 2018r.

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniach 20.03.2018r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym.

Szkolenia dla II grupy szkoleniowej w ramach projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”

Rozpoczynamy 26 marca 2018r. o godzinie 9.00 w Hotelu SOWA w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 49 (na przeciwko dworca PKS)

I etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 29 marzec 2018r.

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”( tj. osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne do projektu)

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 15 marzec 2018r.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

II etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą biznesowym 23 i 26 marca 2018r.

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”( tj. osób, które pozytywnie przeszły I etap rekrutacji – spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem).

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą biznesowym 15 i 16 marzec 2018r.

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniach 15 i 16.03.2018r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym.

Listy zostały podzielone na listę KOBIET oraz MĘŻCZYZN.

II etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą biznesowym 20 marca 2018r.

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”( tj. osób, które pozytywnie przeszły I etap rekrutacji – spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem).

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 13 marzec 2018r.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.” Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 12 marzec 2018r.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.” Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

Skip to content