Zestawienia znaków z logo Unia Europejska z Europejskim Funduszem Społecznym

Lista rankingowa do konkursu zamkniętego dla grupy I – ocena wniosków o dotację i wsparcie pomostowe

Loga unii europejskiej

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz o wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Masz pomysł – masz firmę V”

Szkolenia indywidualne – terminy dla II grupy

Loga unii europejskiej

Terminy Indywidualnych szkoleń dla II grupy szkoleniowej w ramach projektu “Masz pomysł – masz firmę V”

Ze względu na panujący stan epidemii prosimy o zabranie na w/w szkolenia maseczek ochronnych.

Więcej informacji dla w/w osób zostanie przekazanych telefonicznie przez personel projektu.

Zmiana terminu szkoleń dla II grupy szkoleniowej w ramach projektu “Masz pomysł – masz firmę V”

Loga unii europejskiej

Rozpoczynamy 16 lipca 2020r. o godzinie 9.00 w Hotelu SOWA w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 49 (na przeciwko dworca PKS).

Szkolenia grupowe potrwają 3 dni tj.

16 lipca 2020r. – trener Barbara Gałązka,

17 lipca 2020r. – trener Barbara Gałązka,

20 lipca 2020r. – trener Barbara Gałązka

w godzinach od 9.00 do 16.00 .

Nowy nabór do projektu dotacyjnego

Loga unii europejskiej

Od 27 lipca 2020r. rozpoczynamy II termin naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu “Masz pomysł – masz firmę V”

Dokumenty będziemy przyjmować do momentu osiągnięcia limitu 60 formularzy kwalifikacyjnych (w podziale na limity określone w § 4 ust.3).

Szkolenia dla II grupy szkoleniowej w ramach projektu “Masz pomysł – masz firmę V”

Loga unii europejskiej

Rozpoczynamy 13 lipca 2020r. o godzinie 9.00 w Hotelu SOWA w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 49 (na przeciwko dworca PKS).

Szkolenia indywidualne – terminy dla I grupy

Loga unii europejskiej

Terminy Indywidualnych szkoleń dla I grupy szkoleniowej w ramach projektu “Masz pomysł – masz firmę V”

Ze względu na panujący stan epidemii prosimy o zabranie na w/w szkolenia maseczek ochronnych.

Więcej informacji dla w/w osób zostanie przekazanych telefonicznie przez personel projektu.

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą biznesowym 19 i 22 czerwca 2020r.

Loga unii europejskiej

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniu 19 i 22 czerwca 2020r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym.

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą biznesowym 17, 18 czerwca 2020r.

Loga unii europejskiej

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniu 17, 18 czerwca 2020r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym.

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą biznesowym 15, 16 czerwca 2020r.

Loga unii europejskiej

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniu 15, 16 czerwca 2020r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym.

II etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą biznesowym 18, 19 i 22 czerwiec 2020r.

Loga unii europejskiej

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę V”( tj. osób, które pozytywnie przeszły I etap rekrutacji – spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem).

Proszę o dokładne sprawdzenie swojego numeru ewidencyjnego otrzymanego podczas składania dokumentów rekrutacyjnych, a następnie odszukanie wskazanego numeru na Harmonogramie spotkań.

Skip to content