Zestawienia znaków z logo Unia Europejska z Europejskim Funduszem Społecznym

II etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą biznesowym 02 i 04 czerwiec 2020r.

Loga unii europejskiej

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę V”( tj. osób, które pozytywnie przeszły I etap rekrutacji – spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem).

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 27 i 28 maj 2020r.

Loga unii europejskiej

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

I etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 1 i 5 czerwiec 2020r.

Loga unii europejskiej

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę V”( tj. osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne do projektu)

I etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 27 i 28 maj 2020r.

Loga unii europejskiej

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę V”( tj. osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne do projektu)

Dziś dzień rekrutacji

Loga unii europejskiej

Informujemy, że to już dziś nadszedł czas na złożenie dokumentów rekrutacyjnych do projektu “Masz pomysł – masz firmę V”

Rekrutacja do projektu “Masz pomysł – masz firmę V”

Loga unii europejskiej

W związku z licznymi pytaniami odnośnie przystąpienia do projektu informujemy, że aby przystąpić do projektu to 4 maja 2020 roku należy nadać na adres Stowarzyszenia “CREP” kurierem bądź pocztą dokumenty rekrutacyjne.

Masz pomysł – masz firmę V – dokumenty

Loga unii europejskiej

Informujemy, że w dniu 20.04.2020 r. zostały zamieszczone na stronie internetowej dokumenty do projektu “Masz pomysł – masz firmę V”.

Ważna informacja – pierwszy termin naboru formularzy rekrutacyjnych to 4 maja 2020 r. zgodnie z Regulaminem projektu §7 – Zasady rekrutacji.

Realizacja projektu Masz pomysł – masz firmę V

Loga unii europejskiej

Szanowni Państwo, informujemy, że projekt “Masz pomysł – masz firmę V” rozpoczyna się 01.04.2020r., natomiast wszelkie działania związane z realizacją zostają przesunięte w czasie w związku z charakterem projektu oraz przejściem Stowarzyszenia “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” w tryb pracy zdalnej.

Monitorowanie i kontrole

Loga unii europejskiej

Informujemy, że w projekcie “Masz pomysł – masz firmę IV” do 30 kwietnia 2020r. odbywa się monitorowanie i kontrola firm, które powstały w  w/w projekcie.

Od 1 kwietnia 2020r. rozpoczynamy kolejną edycję projektu pt. “Masz pomysł – masz firmę V”

Więcej szczegółów zostanie podanych w połowie marca 2020r.

 

Indywidualne specjalistyczne szkolenia w ramach wsparcia pomostowego – lipiec i sierpień 2019r.

Loga unii europejskiej

Informujemy o terminach szkoleń indywidualnych organizowanych w ramach wsparcia pomostowego.

Skip to content