I etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 13 listopada 2020r.

Loga unii europejskiej

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę V” ( tj. osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne do projektu).

Proszę o dokładne sprawdzenie swojego numeru ewidencyjnego otrzymanego podczas składania dokumentów rekrutacyjnych, a następnie odszukanie wskazanego numeru na Harmonogramie spotkań.

Nieobecność we wskazanym terminie o wyznaczonej godzinie zdyskwalifikuje z dalszego udziału w projekcie.

W związku z panującym stanem epidemicznym w kraju na spotkania należy obowiązkowo zaopatrzyć się w maseczkę oraz rękawiczki.

W celu potwierdzenia tożsamości należy okazać dla psychologa oraz doradcy zawodowego dowód tożsamości.

Miejsce spotkania: HOTEL SOWA przy ul. Grunwaldzkiej 49 w Elblągu (na przeciwko dworca PKS)

HARMONOGRAM ETAP I – REKRUTACJA WSTĘPNA  SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM I PSYCHOLOGIEM  W RAMACH PROJEKTU “MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”

NUMER EWIDENCYJNY

PSYCHOLOG

DORADCA ZAWODOWY

data

godzina

sala data godzina sala
78/K/P/10.3 2020-11-13 08:00-09:00 SALA NR 1 2020-11-13 09:05-10:05 SALA NR 2
79/K/P/10.3 2020-11-13 09:05-10:05 SALA NR 1 2020-11-13 08:00-09:00 SALA NR 2
80/K/P/10.3 2020-11-13 10:10-11:10 SALA NR 1 2020-11-13 11:15-12:15 SALA NR 2
77/M/P/10.3 2020-11-13 11:15-12:15 SALA NR 1 2020-11-13 10:10-11:10 SALA NR 2
82/K/P/10.3 2020-11-13 12:20-13:20 SALA NR 1 2020-11-13 13:25-14:25 SALA NR 2
83/K/P/10.3 2020-11-13 13:25-14:25 SALA NR 1 2020-11-13 12:20-13:20 SALA NR 2
84/K/P/10.3 2020-11-13 14:30-15:30 SALA NR 1 2020-11-13 15:35-16:35 SALA NR 2
76/M/P/10.3 2020-11-13 15:35-16:35 SALA NR 1 2020-11-13 14:30-15:30 SALA NR 2
Skip to content