I etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 19-20 listopada 2020r. – aktualizacja

Loga unii europejskiej

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę V” ( tj. osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne do projektu).

Proszę o dokładne sprawdzenie swojego numeru ewidencyjnego otrzymanego podczas składania dokumentów rekrutacyjnych, a następnie odszukanie wskazanego numeru na Harmonogramie spotkań.

Nieobecność we wskazanym terminie o wyznaczonej godzinie zdyskwalifikuje z dalszego udziału w projekcie.

W związku z panującym stanem epidemicznym w kraju na spotkania należy obowiązkowo zaopatrzyć się w maseczkę oraz rękawiczki.

W celu potwierdzenia tożsamości należy okazać dla psychologa oraz doradcy zawodowego dowód tożsamości.

Miejsce spotkania: HOTEL SOWA przy ul. Grunwaldzkiej 49 w Elblągu (na przeciwko dworca PKS)

HARMONOGRAM ETAP I – REKRUTACJA WSTĘPNA SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM I PSYCHOLOGIEM W RAMACH PROJEKTU “MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”
NUMER EWIDENCYJNY PSYCHOLOG DORADCA ZAWODOWY
data godzina sala data godzina sala
85/K/P/10.3 2020-11-19 08:00-09:00 SALA NR 1 2020-11-20 09:05-10:05 SALA NR 2
5/M/E/10.3 2020-11-19 09:05-10:05 SALA NR 1 2020-11-20 08:00-09:00 SALA NR 2
78/M/P/10.3 2020-11-19 10:10-11:10 SALA NR 1 2020-11-20 11:15-12:15 SALA NR 2
79/M/P/10.3 2020-11-19 11:15-12:15 SALA NR 1 2020-11-20 10:10-11:10 SALA NR 2
80/M/P/10.3 2020-11-19 12:20-13:20 SALA NR 1 2020-11-20 12:20-13:20 SALA NR 2
Skip to content