I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem w dniu 13 listopad 2020r.

Loga unii europejskiej

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I – SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 13.11.2020                   W RAMACH PROJEKTU “MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”

NUMER EWIDENCYJNY % uzyskanych punktów Liczba uzyskanych punktów
80/K/P/10.3 77,50% 46,5
78/K/P/10.3 76,67% 46
82/K/P/10.3 71,67% 43
84/K/P/10.3 70,00% 42
77/M/P/10.3 65,00% 39
79/K/P/10.3 59,17% 35,5
83/K/P/10.3 58,33% 35
76/M/P/10.3 51,67% 31

 

Skip to content