II etap rekrutacji – harmonogram spotkań z trenerem biznesowym 19-20.11.2020r.

Loga unii europejskiej

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę V”( tj. osób, które pozytywnie przeszły I etap rekrutacji – spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem).

Proszę o dokładne sprawdzenie swojego numeru ewidencyjnego otrzymanego podczas składania dokumentów rekrutacyjnych, a następnie odszukanie wskazanego numeru na Harmonogramie spotkań.

Nieobecność we wskazanym terminie o wyznaczonej godzinie zdyskwalifikuje z dalszego udziału w projekcie.

Miejsce spotkania: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” przy ul. Józefa Piłsudskiego 11A  w Pasłęku.

W związku z panującym stanem epidemicznym w kraju na spotkania należy obowiązkowo zaopatrzyć się w maseczkę oraz rękawiczki.

HARMONOGRAM  ETAP II – REKRUTACJA BIZNESOWA W                                  RAMACH PROJEKTU “MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”

NUMER EWIDENCYJNY TRENER BIZNESOWY
data godzina sala
84/K/P/10.3 2020-11-19 13:00-13:45 SALA NR 2
77/M/P/10.3 2020-11-19 13:55-14:40 SALA NR 2
80/K/P/10.3 2020-11-20 08:00-08:45 SALA NR 1
78/K/P/10.3 2020-11-20 08:55-09:40 SALA NR 1
82/K/P/10.3 2020-11-20 09:50-10:35 SALA NR 1
Skip to content