O nas

Stowarzyszenie ,,Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” jest organizacją otoczenia biznesu działającą od 1994 roku.

Głównym celem Stowarzyszenia „CREP” jest wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. Stowarzyszenie realizuje szereg programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego i Pomorskiego.

W ramach realizowanych projektów oferujemy:

  • Fundusz Pożyczkowy – instrument finansowania zewnętrznego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, umożliwiający otrzymanie wsparcia finansowego w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach. Z pożyczki mogą skorzystać zarówno osoby planujące  rozpoczęcie działalności gospodarczej jak i działające mikro, małe i średnie firmy. Oferowane wsparcie finansowe podzielone jest na linie o różnym poziomie wsparcia oraz okresie finansowania. Ze środków  mogą korzystać firmy z województw Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego.
  • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – instrument bezzwrotny skierowany do osób bezrobotnych oraz biernych/nieaktywnych zawodowo powyżej 30 -tego roku życia z terenu powiatów elbląskiego, m. Elbląg oraz braniewskiego.
  • Fundusz Usług Rozwojowych – fundusz polegający na refundacji usług rozwojowych  dla właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich firm z terenu woj. Warmińsko-Mazurskiego. Refundacja mogą być objęte usługi wybrane przy pomocy strony Baza Usług Rozwojowych prowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dbamy o jakość, posiadamy:

  • wdrożony system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001-2001 na usługi finansowe (pożyczki), szkoleniowe i informacyjne od 2006 r.
  • członkostwo Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych
  • wpis do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) w zakresie usług szkoleniowych, informacyjnych oraz finansowych – udzielanie pożyczek.

 

Skip to content