Zespół

Barbara Bąkowska
Prezes Stowarzyszenia „SCREP” / Dyrektor FRP
55 248 10 91 wew. 202

Dział Księgowy

Iwona Huszcza
Główny Księgowy
55 248 10 91 wew. 203

Zofia Huszcza
Z-ca Głównego Księgowego
55 248 10 91 wew. 208

Emilia Bednarczyk
Asystent Głównego Księgowego
55 248 10 91 wew. 217

Elżbieta Czerwińska
Specjalista kadrowo-płacowy
55 248 10 91 wew. 209

Fundusz Pożyczkowy – pożyczki na rozpoczęcie działalności i rozwój MŚP

Barbara Gałązka
Koordynator FRP
55 248 10 91 wew. 216
tel. kom. 723 606 010

Sylwia Glinka
St. Specjalista ds. monitoringu i windykacji
55 248 10 91 wew. 204
tel. kom. 885 051 505

Joanna Bujnicka
St. Specjalista Finansowo-Pożyczkowy ds. oceny wniosków
55 248 10 91 wew. 214
tel. kom. 661 708 007

Katarzyna Kaniowska
Konsultant MŚP
55 248 10 91 wew. 222
tel. kom. 727 022 581

Karolina Pankanin
Młodszy specjalista ds. sprawozdawczości
55 248 10 91 wew. 206

Patrycja Krajewska
Młodszy specjalista ds. rozliczeń
55 248 10 91 wew. 206

Dotacje na rozpoczęcie działalności

Anna Urszula Hulanicka
Kierownik projektu
55 248 10 91 wew. 218
tel. kom.  697 067 975

Alicja Tanona
Specjalista ds. projektu
55 248 10 91 wew. 218
tel. kom. 722 227  002

Alicja Leczycka
Asystent kierownika projektu
55 248 10 91 wew. 210
tel. kom. 722 227  002

BUR Warmia i Mazury

Kaja Rakowska
Rozliczenia w ramach umów BUR
55 248 10 91 wew. 215
tel. kom. 885 688 001

Justyna Moraczewska
Wnioski o płatność SL, dokumentacja BUR
55 248 10 91 wew. 221

Monika Sętowska
Specjalista ds. rekrutacji i rozliczeń
55 248 10 91 wew. 215
tel. kom.727 022 582

 

Doradcy Mobilni

Marta Filipowicz
tel. kom. 781 257 317

Justyna Paluch
tel. kom. 723 602 226

Eliza Połeć
tel. kom. 727 022 574

Roman Jedynak
tel. kom. 727 022 571

Paulina Łukaszewicz
tel. kom. 664 322 505

Biuro Olsztyn

Aleksandra Mateuszczak
Pracownik biurowy
tel. kom. 722-022-531

Biuro Ełk

Agnieszka Kozłowska
Specjalista ds. informacji
tel. kom. 662 878 041

Akademia Menadżera

Magdalena Mazur
Specjalista ds. rekrutacji

55 248 10 91 wew. 215
tel. kom.  722 001 091

Dział administracyjny

Joanna Białek-Pontus
Koordynator Administracyjny / Pełnomocnik ISO

55 248 10 91 wew. 213
tel. kom.  722 121 509

Małgorzata Drynko
Obsługa sekretariatu
55 248 10 91, 92, 93

Magdalena Srebrnik
Obsługa sekretariatu
55 248 10 91, 92, 93

tel. kom. 722 001 091

Łukasz Brodnicki
Administrator sieci
55 248 10 91

Skip to content