Pożyczka Płynnościowa POIR

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” informuję, iż II nabór wniosków o pożyczkę w ramach Pożyczki Płynnościowej POIR został zamknięty.

Wnioski nie będą przyjmowane. W przypadku złożenia wniosku zostanie on automatycznie odrzucony.

Zasady złożenia wniosku o pożyczkę POIR

 >> WNIOSEK ONLINE  <<

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

 • Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 6 lat.
 • Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy.
 • Maksymalna kwota pożyczki dostępna dla pojedynczego przedsiębiorstwa wynosi 15 mln złotych. Ostateczną decyzję o wysokości pożyczki podejmuje Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”.

Jej maksymalna wysokość w przypadku konkretnej firmy nie może przekraczać:

 1. dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
 2. 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.; albo
 3. kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy pod warunkiem złożenia uzasadnienia i oświadczenia przez Pożyczkobiorcę, przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej pożyczki należy do Stowarzyszenia “CREP”.

DLA KOGO

Z pożyczki mogą skorzystać wszystkie podmioty spełniające m.in. następujące wymogi:

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy
 • miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie makroregionu północno – wschodniego obejmującego województwa: warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, lubelskie, mazowieckie
 • przedsiębiorstwa ubiegające się o pożyczkę muszą wykazać, iż na dzień 31.12.2019 nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a obecnie:
  a) znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19, lub
  b) są nią zagrożone

OPROCENTOWANIE, OPŁATY i PROWIZJE

 • Pożyczka jest połączona z dotacją na pokrycie odsetek umownych, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek oraz dodatkowych kosztów.
 • Brak dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki

NA CO

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w tym np.:

 • wypłatę wynagrodzeń pracowników,
 • zobowiązania publiczno – prawne (opłaty ZUS, Urząd Skarbowy, podatek)
 • spłatę zobowiązań handlowych,
 • zatowarowanie, półprodukty itp,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości w prowadzeniu działalności.

ROZLICZENIE POŻYCZKI

Wydatkowanie środków z pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie “CREP” może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 180 dni na wniosek Pożyczkobiorcy.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu
👉55 248-10-90 lub 55 248-10-92
👉55 248-10-91 lub 55 248-10-93

👉 Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” dnia 24 kwietnia 2020 r. podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Menadżer Funduszu Funduszy) na realizację instrumentu finansowego „Pożyczka Płynnościowa POIR” w ramach którego będą udzielane pożyczki dla MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie makroregionu północno–wschodniego obejmującego województwa: warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, lubelskie, mazowieckie w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

 

Skip to content