Województwo warmińsko – mazurskie

O udzielenie pożyczki mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu woj. warmińsko-mazurskiego.

Kwota pożyczki wynosi do 300.000,00 zł.

  1. Minimalna wielkość wkładu własnego Pożyczkobiorcy w zależności od linii pożyczkowej 10% lub 20% wartości pożyczki.
  2. Maksymalna kwota wszystkich pożyczek udzielonych jednemu Przedsiębiorcy i podmiotom powiązanym w rozumieniu ustawy o rachunkowości nie może przekroczyć 10% kapitału Funduszu Pożyczkowego.
  3. Maksymalny okres spłaty pożyczek wynosi: 84 miesiące.
  4. Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 6 miesięcy i wliczony jest do okresu spłaty pożyczki.
  5. Oprocentowanie pożyczki od 1,19% przy czym dla firm działających krócej niż jeden rok od 4,19%.
  6. Od przyznanej pożyczki pobiera się prowizję w wysokości od 0% do 3% kwoty pożyczki, uzależniona od okresu trwania pożyczki. Prowizja pobierana jest zgodnie z tabelą prowizji i opłat.
  7. Spłata pożyczek w ratach równych lub malejących.
  8. Termin rozpatrzenia wniosku o pożyczkę wynosi do 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.
  9. Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia wykorzystanych środków pożyczki oraz wkładu własnego zgodnie z celem i terminem określonym w umowie pożyczki.

UWAGA:

W przypadku istnienia wspólności majątkowej, do oceny zdolności kredytowej brane są pod uwagę zobowiązania obydwojga małżonków.

Przy ocenie wniosku brane są pod uwagę wszelkie powiązania kapitałowe oraz osobowe w innych podmiotach gospodarczych.

O szczegóły zapytaj naszego Konsultanta MŚP:

Katarzyna Kaniowska
Konsultant MŚP
55 248 10 91 wew. 222
tel. kom. 727 022 581

Skip to content