Informacje o projekcie

Mikropożyczka – ,,Warmińsko Mazurski Fundusz NA START”

Mikropożyczka – ,,Warmińsko Mazurski Fundusz NA START”

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej to wsparcie zwrotne w wysokości do  50 000 zł, na okres do 5 lat przy  preferencyjnym oprocentowaniu 1 %. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia. Z finansowania skorzystać mogą osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz pracujące, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pożyczka udzielana jest  na: 

  • nabycie środków trwałych,
  • budowę, rozbudowę, adaptację lub remont  i modernizację budynków i budowli  produkcyjnych, usługowych i handlowych,
  • zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu /z wyłączeniem określonym w § 3 ust.4 pkt g Regulaminu/,
  • zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych,
  • zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia/sprzedaży/świadczenia usług,
  • zakup usług związanych z ich przetworzeniem/sprzedażą/świadczeniem usług,
  • wydatki na promocję działalności gospodarczej, przy czym wydatki te nie mogą przekroczyć 10 % wartości pożyczki,
  • pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Cel projektu: Poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego w Pasłęku, przy wsparciu którego w okresie do IX 2016 r. powstanie min. 220 firm (101K i 119M) w tym założone przez osoby nieaktywne zawodowo/bezrobotne 132 os. i 88 os. pracujących.

Skip to content