Dokumenty do pobrania

Wniosek o pożyczkę POŻYCZKI UNIJNE:

W przypadku zabezpieczenia pożyczki w formie poręczenia przez osoby fizyczne należy pobrać następujące dokumenty:

Dodatkowe załączniki do pobrania w przypadku wniosków o pożyczkę na zasadach pomocy de minimis:

Oświadczenie o spełnieniu kryterium MŚP:

Rozliczenie pożyczki:

Pożyczka Rozwojowa

Pożyczka Inwestycyjna z Premią

Skip to content