Rekrutacja do projektu “Masz pomysł – masz firmę V”

Loga unii europejskiej

W związku z licznymi pytaniami odnośnie przystąpienia do projektu informujemy, że aby przystąpić do projektu to 4 maja 2020 roku należy nadać na adres Stowarzyszenia “CREP” kurierem bądź pocztą dokumenty rekrutacyjne. Wszystkie zgłoszenia, które będą nadane w innej dacie niż data naboru, zostaną odesłane bez otwierania.

Przypominamy, że jest to pierwszy termin naboru, a kolejne terminy naborów będą publikowane na naszej stronie internetowej.

Skip to content