„Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.”

Oferta dla Przedsiębiorców – zobacz i zgłoś się

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców z woj. kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego do skorzystania z refundacji kosztów usług rozwojowych w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem.

Z dofinansowania poprzez Operatorów mogą skorzystać przedsiębiorcy posiadający siedzibę w jednym z 5 makroregionów.

 

Makroregion 1  – woj.: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie

Makroregion 2  – woj.: mazowieckie, lubelskie

Makroregion 3 – woj. : małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie

Makroregion 4 – woj.: łódzkie, opolskie, śląskie

Makroregion 5 – woj.: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

 

Celem projektu Akademia Menadżera MŚP jest dofinansowanie wsparcia szkoleniowego i/lub doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Skorzystać z dofinansowania mogą: właściciele firm, kadra menadżerska lub osoby przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego w MŚP.

Wsparcie w postaci refundacji kosztów szkoleń i/lub doradztwa danemu przedsiębiorcy udzielane jest przez Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” wyłącznie w makroregionie 1, na terenie którego znajduje się siedziba przedsiębiorcy (wsparciem można także objąć pracowników oddziałów/filii przedsiębiorstwa spoza danego województwa).

Usługi doradcze i/lub szkoleniowe przedsiębiorcy wybierają z Bazy Usług Rozwojowych. Mogą to być tylko usługi, które pozwolą:

  1. Zdiagnozować (o ile przedsiębiorstwo nie dysponuje taką analizą strategiczną):
  • potrzeby przedsiębiorstwa (celem analizy strategicznej ma być poznanie specyfiki prowadzonego biznesu i planów rozwojowych firmy)
  • luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego
  1. Przeszkolić menedżerów z mikro, małej lub średniej firmy, w tym:
  • właścicieli
  • pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku
  • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Informacje: tel. 55 248 10 91, 92, 93 lub +48 727 022 531

Skip to content